1. Sophie Elkan

  Elkan, Sophie, född Salomon, 1853–1921, författare, syster till Otto Salomon.
 2. Bismarck

  Bismarck, tyskt slagskepp, färdigbyggt 1940–41 och vid den tidpunkten världens största krigsfartyg (50 100 ton fullt rustat, bestyckat med bl.a. åtta 38 cm kanoner); systerfartyg till Tirpitz.
 3. cykel

  cykel, äldre benämning velociped, fordon med traditionellt två hjul efter varandra samt tramp- eller vevanordning som framdrivs med muskelkraft.

 4. Barbara McClintock

  McClintock, Barbara, född 16 juni 1902, död 2 september 1992, amerikansk genetiker, Nobelpristagare i fysiologi eller medicin 1983.

 5. Stockholms universitet

  Stockholms universitet. Redan under Johan III:s regering bedrevs högre utbildning i huvudstaden.
 6. Joan Baez

  Baez, Joan, född 1941, amerikansk sångerska, gitarrist och kompositör.
 7. apomixis

  apomixis, förökning där en ny individ uppkommer utan meios (reduktionsdelning) och befruktning; jämför automixis.

 8. båtflyktingar

  båtflyktingar, ursprungligen vietnameser som främst 1977–79 flydde sjövägen till länder i Sydöstasien.
 9. Oscar II

  Oscar II var kung i Sverige från 1872 till sin död 1907 och i Norge från 1872 till 1905.
 10. ROT

  ROT (förkortning för reparation, ombyggnad, tillbyggnad), samlingsbenämning på åtgärder för att renovera och förbättra befintliga byggnader, främst bostadsfastigheter.