1. pansardinosaurier

  pansardinosaurier är en grupp fågelhöftade dinosaurier som levde för 170–66 miljoner år sedan.

 2. Ragnar Lodbrok

  Ragnar Lodbrok (isländska Ragnar Loðbrók), nordisk viking, titelperson i Ragnar Lodbroks saga.
 3. Aias

  Aias, Ajax, i grekisk myt namn på två deltagare i kriget mot Troja.
 4. Euoplocephalus

  Euoplocephalus är ett släkte pansardinosaurier som levde i Nordamerika för ungefär 83–70 miljoner år sedan.
 5. Hefaistos

  Hefaistos (grekiska Hēfaistos), i grekisk religion eldens och smideskonstens gud.
 6. Albert Speer

  Speer, Albert, 1905–81, tysk arkitekt och politiker (nazist).

 7. Patroklos

  Patroklos, grekisk sagohjälte, son till kung Menoitios av Thessalien.
 8. vapen

  vapen, utrustning för strid, jakt och tävling.
 9. säkerhetspolitik

  säkerhetspolitik, sammanfattande benämning på de åtgärder ett lands regering vidtar mot yttre hot.
 10. stola

  stola, plagg i den liturgiska dräkten symboliserande Kristi ok (Matteusevangeliet 11:29–30).