1. antimilitarism

  an`timilitarism subst. ~en ORDLED: anti--mil-it-ar-ism-en
  Svensk ordbok
 2. rustkammare

  rus`tkammare subst. ~n äv. rustkammarn, plur. rustkamrar el. ~, best. plur. rustkamrarna ORDLED: rust--kamr-ar
  Svensk ordbok
 3. kyller

  kyll´er subst. kyllret, plur. ~, best. plur. kyllren el. ~na ORDLED: kyllr-et
  Svensk ordbok
 4. brynja

  bryn`ja subst. ~n brynjor ORDLED: brynj-an
  Svensk ordbok
 5. livrustkammare

  li`vrustkammare subst. ~n äv. livrustkammarn, plur. livrustkamrar el. ~, best. plur. livrustkamrarna ORDLED: liv--rust-kamr-ar
  Svensk ordbok
 6. pansar

  pan`sar subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~na el. ~en ORDLED: pans-ar-et
  Svensk ordbok
 7. rusta

  rus`ta verb ~de ~t ORDLED: rust-ar SUBST.: rustande, rustning
  Svensk ordbok