1. freds- och konfliktforskning

  freds- och konfliktforskning, fredsforskning, vetenskap som i huvudsak vuxit fram och institutionaliserats sedan mitten av 1950-talet.
 2. stola

  stola, plagg i den liturgiska dräkten symboliserande Kristi ok (Matteusevangeliet 11:29–30).
 3. Cosimo de’ Medici

  Medici, Cosimo de’, kallad ”Cosimo den store” ( il Grande), 1519–74, som Cosimo I hertig av Florens från 1537 och storhertig av Toscana från 1569; jämför släktartikel Medici.
 4. Albert Speer

  Speer, Albert, 1905–81, tysk arkitekt och politiker (nazist).

 5. Patroklos

  Patroklos, grekisk sagohjälte, son till kung Menoitios av Thessalien.
 6. demokrati

  demokrati har den språkliga betydelsen folkmakt eller folkstyre.

 7. brynja

  brynja, en sannolikt ursprungligen orientalisk typ av pansarskjorta, använd vid strid som skydd för bålen.
 8. riddarväsen

  riddarväsen, det adliga system som upprätthölls av riddare, vanligen förknippat med västeuropeisk hög- och senmedeltid.
 9. vikingatiden

  vikingatiden är namnet på en period i Nordens historia.
 10. stola

  stola, typ av överdräkt buren av kvinnorna i antikens Rom.