1. stola

  stola, typ av överdräkt buren av kvinnorna i antikens Rom.
 2. pansarskjorta

  pansarskjorta, äldre typ av kroppsbepansring.
 3. conquistadorer

  conquistadorer är ett ord för spanska äventyrare som erövrade delar av Amerika på 1500-talet.

 4. valkyria

  valkyria är i fornnordisk religion en kvinna som är krigare och arbetar för guden Oden.
 5. armborst

  armborst, ett skjutvapen, som i sin utvecklade form består av bågstav med sträng, stock och lås.
 6. jujutsu

  jujutsu, jiujitsu, japansk kampkonst med i huvudsak grepp- och kasttekniker men även slag och sparkar.
 7. demokrati

  demokrati har den språkliga betydelsen folkmakt eller folkstyre.

 8. kyrass

  kyrass, äldre skyddsvapen, benämning på rygg- och bröstharnesk när de används tillsammans som en enhet.
 9. Joseph Chamberlain

  Chamberlain, Joseph, född 8 juli 1836, död 2 juli 1914, brittisk politiker; jämför släktartikel Chamberlain (efter Daniel Chamberlain).
 10. kofun

  kofun, benämning på både en period i Japans förhistoria (cirka 300–700 e.Kr.) och periodens gravhögar.