1. rutener

  rutener, till 1918 gängse samlande benämning på de inom dubbelmonarkin Österrike-Ungern levande östslaviska folken, se karpatorusiner.
 2. rutsådd

  rutsådd, sådd av barrträdsfrö på ett hygge där humuslagret avlägsnats på cirka 4 dm×4 dm stora ytor så att mineraljorden blottats.
 3. rutnätsplan

  rutnätsplan, stadsplanetyp med gator som löper genom hela stadsområdet och skär varandra i mer eller mindre rät vinkel så att det bildas ett nät av flera parallella gator i båda riktningarna.
 4. rutenska

  rutenska, föråldrad benämning på det ukrainska språkets västliga variant i det dåvarande Österrike-Ungern.
 5. ruteniumföreningar

  ruteniumföreningar, se rutenium.
 6. rutsöm

  rutsöm, söm utförd med dubbla förstygn, vanligen rätvinkligt lagda.
 7. rutener

  rutener, ruthener, äldre benämning på ukrainare (”lillryssar”).
 8. rutmark

  rutmark, mark med froststrukturer i form av polygoner, se polygonmark.
 9. rutil

  rutil, rödbrunt till svart mineral med sammansättningen TiO 2.
 10. rutener

  rutener, i dag ofta en (utomstående) benämning på rusiner.