1. Slavonien

  Slavonien, landskap i Kroatien; 16 650 km 2.
 2. Internationella Handelskammaren

  Internationella Handelskammaren, Chambre de Commerce Internationale, CCI, International Chamber of Commerce, ICC, näringslivets världsorganisation som representerar företag av alla storlekar och branscher.
 3. pejling

  pejling, sjöterm. Bestämning av bäring genom att sikta mot ett föremål över en pejlkompass eller pejlskiva.
 4. vitaminer

  vitaminer, organiska föreningar som djur inklusive människa behöver och som måste tillföras genom födan eftersom de inte i tillräcklig mängd, eller inte alls, kan bildas i kroppen.

 5. kostnads–intäktsanalys

  kostnads–intäktsanalys, KI-analys, samlande benämning på olika metoder att indela, observera samt mäta kostnader och intäkter.
 6. ITU

  ITU, International Telecommunication Union, Internationella teleunionen, Genève, internationellt samarbetsorgan för telekommunikationsfrågor.
 7. vinruta

  vinruta, ruta, Ruta graveolens, art i familjen vinruteväxter.
 8. Berlinbarnhjälpen

  Berlinbarnhjälpen, hjälpverksamhet för behövande barn från Berlin inledd under första hälften av 1950-talet.
 9. byråkrati

  byråkrati, ett uttryck som kan beteckna fenomen som sträcker sig från pedantiska kontorsrutiner till egenskaper hos hela samhällsstrukturen.
 10. Eritrea

  Eritrea, stat i nordöstra Afrika.