1. Euroclear Sweden

  Euroclear Sweden, Stockholm, aktiebolag som handlägger olika rutiner inom värdepappersområdet, bl.a. aktieregistrering.
 2. FIAF

  FIAF, Fédération Internationale des Archives du Film , internationell sammanslutning av nationella filmarkiv, grundad 1938, sedan 1969 med sekretariat i Bryssel.
 3. bytvång

  bytvång, ett i det äldre svenska jordbruket tillämpat regelsystem för den kollektiva bruksform som bysamfälligheten utgjorde.
 4. Sabre

  Sabre, ensitsigt, enmotorigt amerikanskt jetstridsflygplan med beteckningen F-86, konstruerat av North American Aviation Inc.
 5. Abd al-Aziz

  Abd al-Aziz (˙Abd al-˙Azīz ibn al Ḥasan ibn Muḥammad al-Ḥasanī al-˙Alawī), 1878–1943, sultan av Marocko 1894–1908.

 6. Handelsprocedurrådet

  Handelsprocedurrådet, Swedish Trade Procedures Council (SWEPRO), centralt organ för arbetet på förenkling av handelsprocedurer, dvs. åtgärder och rutiner i samband med informationsförsörjningen inom nationell och internationell handel.
 7. artroskopi

  artroskopi, metod att inspektera en led med hjälp av ett i leden infört smalt kikarinstrument med optik och belysning; utförs efter bedövning.
 8. restitution

  restitution, inom fototekniken korrigering av linjer som på ett foto ter sig sammanlöpande på grund av centralperspektivet, men i verkligheten är parallella.
 9. brottmekanik

  brottmekanik är läran om hur fasta material brister, främst sådana som används i konstruktioner av olika slag.
 10. Beryl Bainbridge

  Bainbridge, Dame Beryl, 1934–2010, brittisk författare.