1. rote

  rote, militär term som avser två enheter, t.ex. två jaktflygplan, två robotbåtar, mindre vanligt två soldater.
 2. missi dominici

  missi dominici, ämbetsmän som sändes ut av centralmakten i det karolingiska imperiet för att övervaka den lokala administrationen.
 3. syllav

  syllav, Cladonia cornuta , art i gruppen busklavar med syllikt uppstående grenar bland mossa i skogsmark.
 4. Samuel Argall

  Argall, Sir Samuel, ca 1572–ca 1626, brittisk sjöfarare.
 5. praktfjärilar

  praktfjärilar, ädelfjärilar, Nymphalidae, familj fjärilar som har världsvid utbredning och omfattar ca 6 000 arter, varav 60 i Sverige.
 6. kolibrier

  kolibrier, Trochilidae, familj seglarfåglar, i modern systematik ofta betraktad som en egen ordning, Trochiliformes, med ca 320 arter i Nya världen.
 7. Atlantic Intracoastal Waterway

  Atlantic Intracoastal Waterway, skyddad kustfarled utmed USA:s östkust, ca 3 000 km lång, från Norfolk i Virginia till Jacksonville i Florida, vilken anlades med början på 1920-talet.
 8. DFDS A/S

  DFDS A/S, Köpenhamn, tidigare Det Forenade Dampskibs-Selskab A/S, danskt rederiföretag, grundat 1866.
 9. busksvamp

  busksvamp, Telephora palmata, art i basidsvampordningen Thelophorales.
 10. putrescin

  putrescin, 1,4-diaminobutan, H 2N(CH 2) 4NH 2, illaluktande ämne som först upptäcktes i ruttnande kött.