1. barrbroskskivling

  barrbroskskivling, Marasmiellus perforans, art i ordningen Agaricales bland basidsvamparna.
 2. puckelflugor

  puckelflugor, Phoridae , familj flugor som har världsvid utbredning och omfattar 2 700 arter, varav ca 190 i Sverige.
 3. Stena Linekoncernen

  Stena Line-koncernen, Göteborg, internationellt transport- och reseserviceföretag med moderbolaget Stena Line AB.
 4. sorgmantel

  sorgmantel, Nymphalis antiopa, art i familjen praktfjärilar.
 5. Dearborn

  Dearborn, stad i delstaten Michigan, USA, vid River Rouge; 95 200 invånare (2016).

 6. Kap Horn

  Kap Horn är Sydamerikas sydligaste spets.
 7. lejdtrafiken

  lejdtrafiken, benämning på den transoceana sjöfart som Sverige under andra världskriget efter avspärrningen 1940 upprätthöll genom avtal med de krigförande parterna.
 8. tordyvlar

  tordyvlar, Geotrupidae, familj skalbaggar som har världsvid utbredning och omfattar ca 450 arter, varav sju i Sverige.
 9. SAS Danmark A/S

  SAS Danmark A/S, dansk delägare i flygföretaget SAS fram till 2001 då företaget fusionerades med de svenska och norska delägarna och bildade SAS AB.
 10. Nederländerna

  Nederländerna, stat i Nordvästeuropa.