1. ryafår

  ryafår, fårras som ingår i gruppen vit lantras.
 2. spælsau

  spælsau , norsk lantras av får med lång, vågig ull.
 3. vit lantras

  vit lantras, rasgrupp inom fårkontrollen. Vit lantras har hög fruktsamhet och omfattar ryafår, finullsfår, skogsfår, roslagsfår och den norska rasen spælsau samt korsningar dem emellan.
 4. ryaull

  ryaull, ull från ryafår bestående av långa, vågiga och glansiga täckhår samt luftig, mjuk, krusig eller vågig och glansig bottenull.
 5. dala pälsfår

  dala pälsfår, oförädlad rest av en äldre fårtyp som ingår i gruppen allmogefår.
 6. lantras

  lantras, lokal population av ett husdjursslag där befruktning huvudsakligen sker genom naturlig betäckning, även om individurvalet styrs av människan.
 7. får

  får, Ovis, släkte slidhornsdjur med fem arter i bergsområden på norra halvklotet, bland annat argalifår, mufflonfår och tjockhornsfår.
 8. husdjur

  husdjur, djur som lever under människans vård och kontroll och som tillgodoser ekonomiska, sociala, estetiska och andra behov.