1. Kentrosaurus

  Kentrosaurus var en dinosaurie som levde under jura och som tillhörde dinosauriegruppen stegosaurier.

 2. grönsiska

  grönsiska är en fågel.
 3. klumpfisk

  klumpfisk, Mola mola, art i familjen klumpfiskar.
 4. numbat

  numbat, myrpungdjur, Myrmecobius fasciatus, den enda arten i pungdjursfamiljen myrpungdjur ( Myrmecobiidae).
 5. tigerhaj

  tigerhaj, Galeocerdo cuvier, art i fiskfamiljen gråhajar.
 6. gös

  gös är en fisk som är släkt med abborren.
 7. gotlandsruss

  gotlandsruss, skogsruss, skogsbagge, russ, en mycket gammal ponnyras från Gotland.
 8. mindre vattensalamander

  mindre vattensalamander, mindre vattenödla, Triturus vulgaris, art i familjen vattensalamandrar.
 9. jättepanda

  jättepanda är en art i familjen björnar.
 10. fengäddfiskar

  fengäddfiskar, Polypteridae, familj fengäddor som består av två släkten, Erpetoichtys, med den ålliknande arten fenål, och Polypterus, med nio arter som har gäddliknande kroppsform.