1. rymmas

  rymm`as verb rymdes rymts, pres. ryms äv. rymmes ORDLED: rymm-as
  Svensk ordbok
 2. kromosom

  kromosom, struktur i cellen som är bärare av genomet (arvsmassan).
 3. livets uppkomst

  livets uppkomst, livets ursprung, den första levande cellens uppkomst.
 4. Astrid Lindgren

  Lindgren, Astrid, född Ericsson 14 november 1907, död 28 januari 2002, författare.
 5. etnicitet

  etnicitet betyder tillhörighet till ett visst folk eller en viss etnisk grupp.
 6. Selma Lagerlöf

  Lagerlöf, Selma, född 20 november 1858, död 16 mars 1940, författare, Nobelpristagare 1909, första kvinnliga ledamot av Svenska Akademien från 1914; jämför släktartikel Lagerlöf.
 7. elektronskal

  elektronskal, energiintervall i en atom inom vilket elektroner kan röra sig utan energiförlust genom strålning.
 8. ädelgaser

  ädelgaser, de vid rumstemperatur gasformiga grundämnena i periodiska systemets grupp 18: helium, neon, argon, krypton, xenon och radon, se tabell.
 9. Hjalmar Söderberg

  Söderberg, Hjalmar, född 2 juli 1869, död 14 oktober 1941, författare.

 10. anarkism

  anarkism, en politisk riktning vars anhängare, anarkister, eftersträvar ett samhälle där individen utsätts för så lite tvång som möjligt.