1. ädelgaser

  ädelgaser, de vid rumstemperatur gasformiga grundämnena i periodiska systemets grupp 18: helium, neon, argon, krypton, xenon och radon, se tabell.
 2. Kurdistan

  Kurdistan, arabiska Kurdistạn, persiska Kordestạn, bergsområde i gränslandet mellan Turkiet, Irak och Iran samt, till mindre del, Syrien och Armenien, huvudsakligen bebott av kurder.
 3. uttåget ur Egypten

  uttåget ur Egypten, berättelsen i Andra Moseboken, Exodus, om hur israeliterna efter 430 års slaveri i Egypten och sedan Israels Gud plågat landet med en rad naturkatastrofer, sjukdom och död får lov av farao att lämna Egypten.
 4. Sven Nordqvist

  Nordqvist, Sven, född 1946, författare och illustratör, arkitekt.
 5. säkerhetspolitik

  säkerhetspolitik, sammanfattande benämning på de åtgärder ett lands regering vidtar mot yttre hot.

 6. Winston Churchill

  Churchill, Sir Winston Spencer, född 30 november 1874, död 24 januari 1965, brittisk politiker och författare; jämför släktartikel Churchill.

 7. salafism

  salafism, benämning på en rörelse (eller flera) inom islam vars företrädare säger sig vilja återgå till islams grundläggande källor.
 8. Harry Martinson

  Martinson, Harry, född 6 maj 1904, död 11 februari 1978, författare, ledamot av Svenska Akademien från 1949, Nobelpristagare i litteratur 1974 tillsammans med Eyvind Johnson.

 9. Hjalmar Söderberg

  Söderberg, Hjalmar, född 2 juli 1869, död 14 oktober 1941, författare.

 10. kriminologi

  kriminologi, det vetenskapliga studiet av brottsligheten.