1. daoism

  daoism, taoism, läran om ”Vägen”, i vid mening all traditionell kinesisk religion och filosofi men dessutom en bestämd religion, den enda ”högre religion” som uppstått i Kina.
 2. fabel

  fabel, en kort allegorisk berättelse i vilken förmänskligade djur med sina handlingar och repliker åskådliggör en moralisk lärdom som gärna avslutningsvis formuleras som en sederegel, t.ex. ”den som gapar över mycket, mister ofta hela stycket”.
 3. elektronskal

  elektronskal, energiintervall i en atom inom vilket elektroner kan röra sig utan energiförlust genom strålning.
 4. Wikipedia

  Wikipedia, internationellt, internetbaserat uppslagsverk med många språkversioner.

 5. helvete

  helvete, benämning på den del av underjorden eller dödsriket som utgör de dödas straffort.
 6. Pär Lagerkvist

  Pär Lagerkvist är en svensk författare som fick Nobelpriset 1951.
 7. Alexandre Dumas

  Dumas, Alexandre, d.ä., även kallad Dumas père, född 24 juli 1802, död 5 december 1870, fransk författare; jämför släktartikel Dumas.
 8. Denis Diderot

  Diderot, Denis, född 5 oktober 1713, död 31 juli 1784, fransk författare och filosof.
 9. volym

   volym är en storhet, som beskriver hur mycket ett föremål, till exempel en tunna eller en skål, rymmer.

 10. taiji

  taiji, den stora polen, centralt begrepp i kinesisk filosofi.