1. rots

  rots [råt´s] subst. ~en ORDLED: rots-en
  Svensk ordbok
 2. vråla

  vrå`la verb ~de ~t ORDLED: vrål-ar SUBST.: vrålande; vrål
  Svensk ordbok
 3. rytmsektion

  ryt`msektion subst. ~en ~er ORDLED: rytm--sekt-ion-en
  Svensk ordbok
 4. rytmisk

  ryt´misk adj. ~t ORDLED: rytm-isk
  Svensk ordbok
 5. skrika

  2skri`ka verb skrek skrikit, pres. skriker ORDLED: skrik-er SUBST.: skrikande; skrik
  Svensk ordbok
 6. känslig

  kän`slig adj. ~t ORDLED: känsl-ig
  Svensk ordbok
 7. lejon

  lej`on subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: lej-on-et
  Svensk ordbok