1. tropisk cyklon

  tropisk cyklon, tropisk virvelstorm, även tyfon (taifun), intensivt lågtryck som bildas över vissa tropiska havsområden med hög ytvattentemperatur och fuktig, instabil luft i den ovanliggande atmosfären.

 2. demokrati

  demokrati betyder folkmakt eller folkstyre.

 3. kolonialism

  kolonialism innebär att ett land erövrar och utnyttjar områden, kolonier, utanför det egna landområdet.

 4. ädelgasstruktur

  ädelgasstruktur innebär att en atom har fullt yttersta elektronskal.

 5. liberalism

  liberalism är en politisk lära med olika inriktningar som betonar att den enskilda människan ska vara helt fri.
 6. empirisk

  empirisk (jämför empiri), grundad på erfarenheten.
 7. bomull

  bomull, Gossypium, släkte malvaväxter som förekommer i varmtempererade och tropiska trakter; även benämning på textilt material.
 8. konsekvensetik

  konsekvensetik, effektetik , teleologisk etik, normativ etisk teori som hävdar att man kan avgöra huruvida en handling är rätt eller orätt med utgångspunkt i värdet hos dess konsekvenser, vanligen relativt värdena hos alternativens konsekvenser.
 9. energi

  energi, förmågan hos ett fysiskt system att utföra arbete.

 10. Jesus

  Jesus, Jesus från Nasaret, är kristendomens viktigaste person.