1. ärlig

  ä`rlig adj. ~t ORDLED: är-lig
  Svensk ordbok
 2. själv

  1själv adj. ~t
  Svensk ordbok
 3. sats

  sats subst. ~en ~er ORDLED: sats-en
  Svensk ordbok
 4. jämn

  jämn adj. ~t
  Svensk ordbok
 5. styra

  sty`ra verb styrde styrt, pres. styr ORDLED: styr-de SUBST.: styrande, styrning
  Svensk ordbok
 6. och

  och [åk´ el. å] konj.
  Svensk ordbok
 7. förstå

  förstå´ verb förstod ~tt, pres. ~r ORDLED: för-står SUBST.: förstående (till 1 och 2); förståelse (till 1 och 2)
  Svensk ordbok
 8. håll

  håll subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: håll-et
  Svensk ordbok
 9. 1få verb fick fått, pres. får
  Svensk ordbok
 10. låta

  lå`ta verb lät låtit, pres. låter ORDLED: låt-er SUBST.: låtande (till 1 och 5)
  Svensk ordbok