1. kaspisk säl

  kaspisk säl, Phoca caspica, art i familjen öronlösa sälar, ibland betraktad som en underart av vikare.

 2. säldjur

  säldjur, Pinnipedia, överfamilj rovdjur med familjerna öronsälar (14 arter), valrossar (en art) och öronlösa sälar (19 arter).
 3. sälg

  sälg, Salix caprea, art i familjen videväxter.
 4. sällsynta jordartsmetaller

  sällsynta jordartsmetaller, sammanfattande benämning på metallerna i periodiska systemets grupp 3, skandium, yttrium och lantan samt de fjorton lantaniderna.
 5. säljarens marknad

  säljarens marknad, marknad som kännetecknas av att efterfrågan är större än utbudet.
 6. säl

  säl subst. ~en ~ar ORDLED: säl-en
  Svensk ordbok
 7. sälar

  sälar, se säldjur.
 8. Sälenfjällen

  Sälenfjällen är fjällen i närheten av skidorten Sälen i Dalarna.
 9. sällanköpsvaror

  sällanköpsvaror, konsumentvaror som till skillnad från dagligvaror inhandlas mer sällan.
 10. Sällskapsöarna

  Sällskapsöarna, fanska Îles de la Société, ögrupp i södra Stilla havet; 1 647 km 2, 229 100 invånare (2010).