1. säljarens marknad

  säljarens marknad, marknad som kännetecknas av att efterfrågan är större än utbudet.
 2. Sällskapet Bokvännerna

  Sällskapet Bokvännerna, sammanslutning bildad 1946 som en samlingspunkt för personer intresserade av bokkonst, konstnärlig typografi, gamla sällsynta, vackra böcker, boksamlande, bokhandel, antikvariat etc., 1997 sammanslagen med Föreningen för bokhantverk till föreningen Biblis.
 3. sälar

  sälar är namn på en grupp stora däggdjur som är anpassade till ett liv i och vid vatten.
 4. sällskapsfåglar

  sällskapsfåglar, annat namn på burfåglar.
 5. säljoption

  säljoption, rätt att vid en bestämd framtida tidpunkt sälja viss egendom till en angiven köpare.
 6. sälgar

  sälgar, arter i släktet Salix i familjen videväxter, se Salix.
 7. säljare

  säljare, försäljare, person som arbetar med försäljning både i butik och på annat sätt.
 8. säljkurs

  säljkurs, den lägsta kurs säljare av t.ex. värdepapper, valutor eller råvaror är villiga att acceptera.
 9. Sällsjö

  Sällsjö, underjordiskt vattenkraftverk i övre Indalsälven, Jämtland, i drift sedan 1967.
 10. sälbåt

  sälbåt, båt som används vid säljakt.