1. säljvägran

  säljvägran, vägran att sälja produkter till återförsäljare som vill köpa dem.
 2. Sällstorp

  Sällstorp, f.d. församling i Varbergs kommun, Halland (Hallands län).
 3. Sälskär

  Sälskär, ö och fyr i nordvästra Åland; för belägenhet se karta Åland.
 4. sällskapshundar

  sällskapshundar, grupp hundraser som tidigare var en rasgrupp enligt ett system tillämpat i Norden, men raserna är sedan 1994 fördelade inom FCI-grupperna 1, 2, 3, 6, 8 och 9, se tabell FCI.
 5. sällskapsdans

  sällskapsdans, se dans (Dansen som social företeelse).
 6. sällskapsdjur

  sällskapsdjur, sådana djur som människan håller enbart för sitt nöjes skull.

 7. sällskapslekar

  sällskapslekar kan vara lekar med eller utan sång.
 8. Sällskapet Trädgårdsamatörerna

  Sällskapet Trädgårdsamatörerna bildades 1938 i Stockholm för att sammanföra trädgårdsintresserade personer och öka kännedomen om i Sverige odlingsbara växter.
 9. säljfrämjande åtgärder

  säljfrämjande åtgärder, engelska sales promotion, SP, marknadsföringsåtgärder vilkas främsta syfte är att stimulera till ökad försäljning, t.ex. rabattkuponger, tävlingar, varudemonstrationer och exponeringar i butik.
 10. Säljarnas Riksförbund

  Säljarnas Riksförbund, Stockholm, till 1995 Förbundet Sveriges Handelsrepresentanter ( FSH), oberoende yrkesförbund med fackliga rättigheter för alla som arbetar med försäljning eller marknadsföring.