1. Säljarnas Riksförbund

  Säljarnas Riksförbund, Stockholm, till 1995 Förbundet Sveriges Handelsrepresentanter ( FSH), oberoende yrkesförbund med fackliga rättigheter för alla som arbetar med försäljning eller marknadsföring.
 2. Sälskapet Witterlek

  Sälskapet Witterlek, litterärt samfund.
 3. Sällskapet Bokvännerna i Finland

  Sällskapet Bokvännerna i Finland grundades 1953 i syfte att stimulera intresset för ”den goda och vackra boken” genom föredrag och utställningar.
 4. Sällskapet för judaistisk forskning

  Sällskapet för judaistisk forskning grundades 1973 i Stockholm för att främja judaistisk forskning.
 5. Sällskapet för Svensk Posthistorisk Dokumentation

  Sällskapet för Svensk Posthistorisk Dokumentation, se SSPD.
 6. Namnlösa Sällskapet

  Namnlösa Sällskapet, en krets av litterärt aktiva uppsalastudenter bildad 1860 på initiativ av Lorentz Dietrichson.
 7. hemligt sällskap

  hemligt sällskap, sammanslutning som kännetecknas av den hemlighetsfullhet som omger dess aktiviteter, ibland även dess medlemskap.
 8. Patriotiska Sällskapet

  Patriotiska Sällskapet, egentligen Kungl. Patriotiska Sällskapet, sällskap stiftat 1766 vilket fram till 1772 var en del av sällskapet Pro Patria.
 9. sälkut

  sä`lkut subst. ~en ~ar ORDLED: säl--kut-en
  Svensk ordbok
 10. säldjur

  sä`ldjur subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: säl--djur-et
  Svensk ordbok