1. säteritak

  säteritak, tak bestående av en större valmad, ibland svängd, nederdel och en mindre överdel med ett vertikalt parti emellan.
 2. sätesgård

  sätesgård, detsamma som säteri.
 3. Säters sjukhus

  Säters sjukhus, psykiatriskt sjukhus i Dalarna som invigdes 1912 med 21 avdelningar och plats för 830 patienter.
 4. allel

  allel, en av två eller flera alternativa former av en gen (arvsanlag).
 5. Världsarvskonventionen

  Världsarvskonventionen, Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, oftast kallad World Heritage Convention, internationell överenskommelse om skydd för världens kultur- och naturarv, antagen av UNESCO:s generalförsamling i Paris 1972.

 6. homozygot

  homozygot, cell eller individ som har samma arvsanlag (alleler) på motsvarande lokus i de båda kromosomerna i ett kromosompar.
 7. kommun

  kommun, territoriellt avgränsat område och administrativ enhet för lokal självstyrelse.
 8. Nationernas förbund

  Nationernas förbund, NF, även kallat Folkförbundet, organisation 1920–46 för internationellt samarbete, skapad av segrarmakterna vid första världskrigets slut.
 9. membran

  membran, tunn skiljevägg eller hinna, hos den levande cellen den struktur som omsluter cytoplasman och avgränsar den från den yttre miljön (cellmembran, plasmamembran) samt de strukturer som avgränsar organeller inuti cellen; en äldre benämning är enhetsmembran.
 10. Uppland

  Uppland, landskap i Svealand.