1. Malta

  Malta, stat i mellersta Medelhavet, belägen cirka 90 km söder om Sicilien.

 2. Rosa Parks

  Rosa Parks var en kämpe i medborgarrättsrörelsen i USA.

 3. World Trade Organization

  World Trade Organization, WTO, Världshandelsorganisationen, Genève, internationell organisation med huvuduppgift att underlätta internationell handel.

 4. säter

  sä´ter subst. ~n sätrar ORDLED: sätr-ar
  Svensk ordbok
 5. sätesgård

  sä`tesgård subst. ~en ~ar ORDLED: sät-es--gård-en
  Svensk ordbok
 6. sätesbjudning

  sä`tesbjudning subst. ~en ORDLED: sät-es--bjud-ning-en
  Svensk ordbok
 7. säteri

  säteri´ [långt ä] subst. ~et äv. ~t, ~er ORDLED: sät-eri-et
  Svensk ordbok
 8. säteritak

  säteri`tak [långt ä] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: sät-eri--tak-et
  Svensk ordbok
 9. heterozygoti

  heterozygoti, förekomsten av olika alleler (arvsanlag) på motsvarande locus i de båda kromosomerna i ett kromosompar hos en cell eller en organism.
 10. hjärnbark

  hjärnbark, latin cortex cerebri, egentligen storhjärnsbark, ett tunt skikt grå hjärnvävnad, innehållande ett utomordentligt stort antal nervceller, vilken bekläder ytorna på de båda storhjärnshemisfärerna.