1. Högsta domstolen

  Högsta domstolen, HD, den högsta instansen i det allmänna domstolsväsendet.
 2. sjukdom

  sjukdom, ett tillstånd eller en process hos människan eller djur som medför att individen inte fungerar optimalt.
 3. bil

  bil är ett motorfordon i form av en personbil, buss eller lastbil.
 4. Tyskland

  Tyskland, republik i norra Mellaneuropa.

 5. medborgarrättsrörelsen

  medborgarrättsrörelsen är ett gemensamt namn på en rörelse som bestod av olika organisationer som arbetade för de svartas rättigheter i USA.

 6. Samväldet

  Samväldet, engelska Commonwealth of Nations, 1931–46 British Commonwealth of Nations (Brittiska samväldet), frivillig sammanslutning av självständiga stater, bestående av Storbritannien och huvudsakligen ett antal före detta brittiska besittningar.

 7. islandshäst

  islandshäst, inhemsk isländsk hästras av ponnystorlek, känd för att ha upp till fem gångarter.
 8. Charles de Gaulle

  de Gaulle, Charles, född 22 november 1890, död 9 november 1970, fransk statsman och militär, brigadgeneral 1940, regeringschef 1944–46 och 1958–59, president 1959–69.
 9. hovrätt

  hovrätt, domstol som i andra instans överprövar avgöranden som överklagats från tingsrätt.
 10. immaterialrätt

  immaterialrätt, den del av juridiken som handlar om äganderätt till resultatet av en intellektuell prestation, t.ex. uppfinningar, varumärken, design eller texten i en bok.