1. sådd

  sådd, fördelning av utsäde, vanligen kombinerat med eller åtföljt av myllning.
 2. sådd

  sådd subst. ~en ~er ORDLED: sådd-en
  Svensk ordbok
 3. Gustav III

  Gustav III, född 24 januari 1746, död 29 mars 1792, svensk kung 1771–92, äldste son till Adolf Fredrik och Lovisa Ulrika.

 4. landnam

  landnam, processen när människan övergick från att vara jägare, fiskare och samlare till att bli boskapsskötare och åkerbrukare, dvs. när man på allvar ”tog landet i besittning” (vilket i Nordeuropa kallas för landnam).
 5. äpple

  äpple, trädgårdsapel, Malus domestica, art i familjen rosväxter.

 6. spor

  spor, hos växter, alger och svampar en en- till flercellig, könlös förökningskropp, som ofta bildas av ett särskilt organ, ett sporangium, och som frigörs och utvecklas till en ny individ.

 7. rybs

  rybs, ryps, rovraps, Brassica rapa Olifera-gruppen, sortgrupp inom arten Brassica rapa i familjen korsblommiga växter.
 8. Saturnus

  Saturnus är en av de yttre planeterna i vårt solsystem.

 9. mista

  mista, såmista, lucka i grödor, vanligen beroende på bristande noggrannhet vid sådd, sättning eller plantering.
 10. ny och nedan

  ny och nedan, benämningar på månens växande respektive avtagande faser.