1. Mio

  Mio, äppelsort (dessertäpple) som härstammar från en skånsk sådd 1932 och som började saluföras efter 1955.
 2. Kadmos

  Kadmos, i grekisk myt son till den feniciske kungen Agenor och bror till Europa.
 3. makie

  makie, japansk lackteknik där metallpulver, oftast av guld och silver, strös på den ännu fuktiga lackytan och därvid bildar mönster.
 4. åkerböna

  åkerböna, äldre namn hästböna, Vicia faba var. minuta, varietet av växtarten bondböna.
 5. rädisa

  rädisa, Raphanus sativus var. sativus, varietet av arten R. sativus i familjen korsblommiga växter.
 6. Demeter

  Demeter, i grekisk religion åkergrödans, särskilt sädens, gudinna, av romarna identifierad med Ceres.
 7. palsternacka

  palsternacka, Pastinaca sativa, art i familjen flockblomstriga växter.

 8. vårsådd

  vårsådd, sådd av vårsäd, främst korn, havre och vårvete, samt våroljeväxter, rotfrukter och olika trädgårdsväxter, främst under månaderna mars–juni.
 9. kratta

  kratta, gammalt handredskap främst för trädgårdsbruk.
 10. harv

  harv, redskap för ytlig jordbearbetning, bestående av en ram försedd med pinnar av olika form och storlek.