1. utsäde

  utsäde, kärnor, frön eller vegetativa enheter, exempelvis lökar och utsädespotatis, som används för sådd, sättning eller annan form av förökning av högre växter.
 2. purjolök

  purjolök,, Allium porrum, art i familjen amaryllisväxter.
 3. enkornsfrö

  enkornsfrö, sockerbetsfrö som behandlats så att den mer ursprungliga, vilda betans fruktställningar, vilka är gyttringar med två till sex sammanväxta, enfröiga frukter (nötter), uppdelats i mindre enheter med endast en enfröig frukt i varje.
 4. fest

  fest (latin festum), tillställning i anledning av en religiös, nationell eller enskild märkesdag.
 5. åkerböna

  åkerböna, äldre namn hästböna, Vicia faba var. minuta, varietet av växtarten bondböna.
 6. Somalia

  Somalia, stat i östra Afrika.

 7. markberedning

  markberedning, inom skogsbruket åtgärd före sådd eller plantering.
 8. jordbearbetning

  jordbearbetning, brukningsåtgärder med avsikt att bereda och anpassa marken för växtodling i olika former.
 9. Demeter

  Demeter, i grekisk religion åkergrödans, särskilt sädens, gudinna, av romarna identifierad med Ceres.
 10. direktsådd

  direktsådd, inom trädgårdsodlingen sådd direkt på friland till skillnad från förkultivering, där sådd sker i växthus eller på annat sätt inomhus för senare utplantering av plantorna.