1. återbeskogning

  återbeskogning, förnyelse av skog efter t.ex. avverkning eller brand.
 2. stratifiering

  stratifiering, skiktning av en företeelse i ett antal nivåer; inom jordbruket påskyndande av groningsmognad hos frön.
 3. lantbruksmaskiner

  lantbruksmaskiner, sammanfattande benämning på traktorer, transportredskap och andra maskiner och tekniska hjälpmedel för användning inom lantbruket.
 4. radsådd

  radsådd, vanlig såmetod för främst jordbruks- och trädgårdsgrödor som stråsäd, oljeväxter, vallväxter, sockerbetor och rotfrukter.
 5. länkharv

  länkharv, ledharv, harvtyp från 1700-talet, sammansatt i två eller flera sektioner, huvudsakligen avsedd för stenbunden mark.
 6. midsommarråg

  midsommarråg, tuvråg, äldre form av höstråg, vilken sås vid midsommartid och kan skördas som grönfoder samma år.
 7. förkultivering

  förkultivering, sådd av frö och odling av plantor i växthus eller på annat sätt inomhus för senare utplantering på friland.
 8. fikonsteklar

  fikonsteklar, Agaonidae, familj parasitsteklar i överfamiljen glanssteklar.
 9. blodbok

  blodbok, Fagus sylvatica forma atropunicea, form av växtarten bok.
 10. vält

  vält, jordbruksredskap för tillpackning av jorden, vilket ökar bevarandet av markfuktigheten.