1. Saturnus

  Saturnus är en av de yttre planeterna i vårt solsystem.

 2. jordbruk

  jordbruk innebär att man använder mark som åker eller betesmark för att framställa mat, foder eller råvaror som utnyttjas till energi eller i industrin.
 3. Danmark

  Danmark är ett land i norra Europa.

 4. gulsparv

  gulsparv är en fågel.
 5. bevingade ord

  bevingade ord kallar man sådant som någon sagt eller skrivit, kanske för länge sedan, och som har blivit känt och fortfarande används av många människor.