1. rädisa

  rädisa, Raphanus sativus var. sativus, varietet av arten R. sativus i familjen korsblommiga växter.
 2. palsternacka

  palsternacka, Pastinaca sativa, art i familjen flockblomstriga växter.

 3. dränering

  dränering, torrläggning, bortledande av överskottsvatten i marken.
 4. makie

  makie, japansk lackteknik där metallpulver, oftast av guld och silver, strös på den ännu fuktiga lackytan och därvid bildar mönster.
 5. vårsådd

  vårsådd, sådd av vårsäd, främst korn, havre och vårvete, samt våroljeväxter, rotfrukter och olika trädgårdsväxter, främst under månaderna mars–juni.
 6. kratta

  kratta, gammalt handredskap främst för trädgårdsbruk.
 7. harv

  harv, redskap för ytlig jordbearbetning, bestående av en ram försedd med pinnar av olika form och storlek.
 8. vält

  vält, jordbruksredskap för tillpackning av jorden, vilket ökar bevarandet av markfuktigheten.
 9. Mio

  Mio, äppelsort (dessertäpple) som härstammar från en skånsk sådd 1932 och som började saluföras efter 1955.
 10. gräsmatta

  gräsmatta, mark med vegetation bestående av lågt växande gräs.