1. larsmässa

  larsmässa, 10 augusti, Laurentius (Sankt Lars) helgondag.
 2. vält

  vält, jordbruksredskap för tillpackning av jorden, vilket ökar bevarandet av markfuktigheten.
 3. gräsmatta

  gräsmatta, mark med vegetation bestående av lågt växande gräs.
 4. utsäde

  utsäde, kärnor, frön eller vegetativa enheter, exempelvis lökar och utsädespotatis, som används för sådd, sättning eller annan form av förökning av högre växter.
 5. purjolök

  purjolök,, Allium porrum, art i familjen amaryllisväxter.
 6. gräslök

  gräslök, Allium schoenoprasum, art i familjen amaryllisväxter.
 7. enkornsfrö

  enkornsfrö, sockerbetsfrö som behandlats så att den mer ursprungliga, vilda betans fruktställningar, vilka är gyttringar med två till sex sammanväxta, enfröiga frukter (nötter), uppdelats i mindre enheter med endast en enfröig frukt i varje.
 8. Somalia

  Somalia, stat i östra Afrika.

 9. jordbearbetning

  jordbearbetning, brukningsåtgärder med avsikt att bereda och anpassa marken för växtodling i olika former.
 10. Demeter

  Demeter, i grekisk religion åkergrödans, särskilt sädens, gudinna, av romarna identifierad med Ceres.