1. Demeter

  Demeter, i grekisk religion åkergrödans, särskilt sädens, gudinna, av romarna identifierad med Ceres.
 2. dränering

  dränering, torrläggning, bortledande av överskottsvatten i marken.
 3. markberedning

  markberedning, inom skogsbruket åtgärd före sådd eller plantering.
 4. hackbruk

  hackbruk, hackjordbruk, en form av åkerbruk som har hackan som huvudsakligt redskap.

 5. vallodling

  vallodling, ängsodling, ängsskötsel, produktion av vallväxter till bl.a. foder, bete, energigrödor, anläggning och skötsel av grönytor samt produktion av vallväxtfrö.
 6. V S Naipaul

  Naipaul, Sir Vidiadhar Surajprasad, född 17 augusti 1932, död 11 augusti 2018, brittisk författare av indisk härkomst, uppvuxen på Trinidad, Nobelpristagare i litteratur 2001.

 7. gödsel

  gödsel, gödselmedel, växtnäring, material som på olika sätt och i olika former tillförs jorden för att öka dess avkastning.
 8. direktsådd

  direktsådd, inom trädgårdsodlingen sådd direkt på friland till skillnad från förkultivering, där sådd sker i växthus eller på annat sätt inomhus för senare utplantering av plantorna.
 9. dagbok

  dagbok, vanligtvis anteckningar förda dag för dag om händelser som skribenten blivit indragen i eller vittne till, om det dagliga livets göromål eller kanske om antecknarens inre utveckling.

 10. skogssådd

  skogssådd, sådd med frö från barrträd. Sådden äger rum på våren, och för att få en god grobädd sår man på blottad mineraljord.