1. skogssådd

  skogssådd, sådd med frö från barrträd. Sådden äger rum på våren, och för att få en god grobädd sår man på blottad mineraljord.
 2. såskäppa

  såskäppa, redskap förr använt vid handsådd. Se sådd (Kulturhistoria).
 3. kulturbestånd

  kulturbestånd, skogsbestånd som anlagts genom skogsodling, dvs. sådd eller plantering.
 4. eftersådd

  eftersådd, hjälpsådd i odlingar där den första sådden gett för glest bestånd.
 5. strecksådd

  strecksådd, spårsådd, sådd av skogsträdsfrö i en fåra i en markberedningsfläck, som vanligen är långsträckt.
 6. drillsådd

  drillsådd, drillkultur, sådd, plantering eller odling på drillar (ryggar), vilka upplagts på förhand.
 7. skogsodling

  skogsodling, anläggning av ett skogsbestånd genom sådd eller plantering, se beståndsanläggning.
 8. såkorg

  såkorg, korg förr använd vid handsådd.
 9. förband

  förband, inom jordbruket: sätt för inbördes placering av frö och kärnor vid sådd.
 10. dubbelsådd

  dubbelsådd, överlappning av sådrag vid sådd varigenom dubbel utsädesmängd åtgår.