1. sångtema

  sång`tema subst. ~t, ~n äv. ~ta ORDLED: sång--tem-at
  Svensk ordbok
 2. såning

  så`ning subst. ~en ORDLED: så-ning-en
  Svensk ordbok
 3. sångröst

  sång`röst subst. ~en ORDLED: sång--röst-en
  Svensk ordbok
 4. andliga sånger

  andliga sånger , benämning som sedan århundraden använts för musikstilistiskt högst varierande solo- eller körsång till andlig text (se andlig).
 5. Salomos sånger

  Salomos sånger, se Salomos oden.
 6. Waltharius-sången

  Waltharius-sången, medellatinskt rimmat hexameterepos, troligen nedtecknat av Ekkehard från Sankt Gallen efter år 900.
 7. Syréens sånger

  Syréens sånger, benämning på den sångsamling, ”Christelig sång-bok till bruk vid enskild husandakt”, som bokhandlaren i Karlskrona Peter Håkansson Syréen (1776–1830) gav ut 1826.
 8. responsorial sång

  responsorial sång, växelsång mellan en försångare och endera alla övriga i rummet eller en särskild sånggrupp.
 9. Multrå–Sånga

  Multrå–Sånga, församling i Härnösands stift, Sollefteå kommun, Ångermanland (Västernorrlands län); 1 255 invånare (2016).

 10. rödstrupig sångare

  rödstrupig sångare, Sylvia cantillans , art i fågelfamiljen sångare.