1. sautera

  sautera äv. såtera [såte´-] verb ~de ~t ORDLED: saut-er-ar, såt-er-ar SUBST.: sauterande, sautering, såterande, såtering
  Svensk ordbok
 2. undersåtlig

  un`dersåtlig adj. ~t ORDLED: under--såt-lig
  Svensk ordbok
 3. översåte

  ö`versåte subst. ~n översåtar ORDLED: över--såt-en
  Svensk ordbok
 4. uppsåt

  upp`såt subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: upp--såt-et
  Svensk ordbok
 5. undersåte

  un`dersåte subst. ~n undersåtar ORDLED: under--såt-en
  Svensk ordbok
 6. försåtlig

  förså´tlig adj. ~t ORDLED: för-såt-lig
  Svensk ordbok
 7. försåt

  förså´t subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: för-såt-et
  Svensk ordbok
 8. sitta

  sitt`a verb satt suttit, pres. sitter ORDLED: sitt-er SUBST.: sittande (till 1 och 2)
  Svensk ordbok