1. sötgräs

  sötgräs, Cinna latifolia , art i växtfamiljen gräs.
 2. sötvattensgråsugga

  sötvattensgråsugga, Asellus aquaticus, art i kräftdjursordningen gråsuggor.
 3. sötvedel

  sötvedel, backsöta, Astragalus glycyphyllos, art i familjen ärtväxter.
 4. sötcitron

  sötcitron, Citrus × limettoides, hybrid i familjen vinruteväxter.
 5. sötpotatis

  sötpotatis, annat namn på växtarten batat.
 6. sötvattenslungsnäckor

  sötvattenslungsnäckor, Basommatophora, ordning lungsnäckor som har världsvid utbredning och omfattar mindre än 1 000 arter, varav ett 30-tal i Sverige.
 7. sötvatten

  sötvatten, färskvatten, vatten med så låg salthalt att smaken inte påverkas.
 8. sötlupiner

  sötlupiner, giftfria sorter av växtarten gullupin.
 9. sötpaprika

  sötpaprika, annat namn på Paprika-gruppen inom arten spanskpeppar i familjen potatisväxter.
 10. sötfänkål

  sötfänkål, finocchio , italiensk fänkål, Foeniculum vulgare ssp. vulgare var. azoricum, varietet av arten fänkål, ibland uppfattad som egen art.