1. livränta

  livränta, periodisk utbetalning enligt försäkringsavtal.
 2. H Paul Grice

  Grice, Herbert Paul, 1913–88, brittisk filosof, professor vid University of California, Berkeley, USA, från 1967.
 3. dit

  dit, term, skapad av C.W. von Sydow, för en icke-episk kategori av folkdikt som kan karakteriseras som korta konstateranden utan att det utsägs om de är sanna eller falska.
 4. sat sapienti

  sat sapienti (latin), förkortning av ett längre uttryck hos Plautus, dictum sapienti sat est, det sagda är nog för den som redan vet, dvs. ytterligare förklaring behövs inte.
 5. språk

  språk, det huvudsakliga medlet för mänsklig kommunikation.
 6. hapax legomenon

  hapax legomenon, eller enbart hapax, ord (eller uttryck) som endast anträffats en gång i ett dött språk eller äldre språkmaterial (och vars autenticitet och innebörd inte sällan är osäker).
 7. prosodi

  prosodi, den gren inom fonetiken som studerar det talade språkets rytm och melodi.
 8. Liberia

  Liberia, stat i Västafrika.

 9. tänkande

  tänkande, kognitiva processer som svar på interna eller externa stimuli.
 10. dator

  dator, digital enhet för beräkning, symbolbehandling och kommunikation.