1. sakernas internet

  sakernas internet, engelska Internet of things (IoT), begrepp inom informationsteknik avseende alla de enheter som via inbyggda sensorer eller datorer är uppkopplade mot internet.

 2. saker

  saker (fornpers.
 3. saker

  saker, i äldre juridiskt språk detsamma som skyldig.
 4. realism

  realism, i allmän betydelse verklighetssinne, medvetenhet om det faktiskt föreliggande, om det som har realitet.
 5. saker

  sa´ker adj., ingen böjning
  Svensk ordbok
 6. nirvana

  nirvana är det högsta målet inom buddhismen och innebär det totala utslocknandet.
 7. dharma

  dharma är lagen om rätt och fel inom indisk kultur.
 8. fjärde industriella revolutionen

  fjärde industriella revolutionen, Industri 4.0 (engelska Industry 4.0), utvecklingsfas i den industriella revolutionen som kännetecknas av sakernas internet, artificiell intelligens och robotteknik.

 9. pliktetik

  pliktetik betyder ungefär att göra rätt är att följa vissa plikter.
 10. kemi

  kemi, vetenskapen om materiella ämnens sammansättning, egenskaper och omvandlingar.