1. köra

  kö`ra verb körde kört, pres. kör ORDLED: kör-de SUBST.: körande, körning (till 1--4 och 6); körsel (till 1)
  Svensk ordbok
 2. vara

  4va`ra verb var varit, pres. är, pres. konjunktiv vare, pret. konjunktiv vore ORDLED: var-it
  Svensk ordbok
 3. öga

  ö`ga subst. ~t ögon ORDLED: ög-at
  Svensk ordbok
 4. över

  2ö´ver adv.
  Svensk ordbok
 5. sida

  si`da subst. ~n sidor ORDLED: sid-an
  Svensk ordbok
 6. slag

  slag subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: slag-et
  Svensk ordbok
 7. upp

  upp adv.
  Svensk ordbok
 8. gå verb gick gått gången gångna, pres. går SUBST.: gående (till 1 och 7); 1gång (till 1 och 4)
  Svensk ordbok
 9. hålla

  håll`a verb höll hållit hållen hållna, pres. håller ORDLED: håll-er SUBST.: hållande (till 1--10)
  Svensk ordbok
 10. öppen

  öpp`en adj. öppet öppna ORDLED: öppn-are
  Svensk ordbok