1. internet

  internet, världsomspännande datornät bestående av hopkopplade regionala och lokala nät där alla anslutna datorer kommunicerar enligt fastställda regler, kommunikationsprotokollen inom TCP/IP-familjen (Transmission Control Protocol/Internet Protocol).

 2. klimatförändring

  klimatförändring är förändringar i klimatet, alltså det som sker med vädret under många års tid.

 3. saklig grund

  saklig grund, arbetsrättslig term vars innebörd enligt olika regler bestäms i domstolspraxis.
 4. besjälning

  besjälning  är ett sätt att uttrycka sig som innebär att man beskriver saker, platser eller naturen som levande eller mänskliga.

 5. Leonardo da Vinci

  Leonardo da Vinci var en italiensk konstnär och vetenskapsman som levde under renässansen i slutet av 1400-talet och början av 1500-talet.
 6. Martin Luther

  Luther, Martin, född 10 november 1483, död 18 februari 1546, tysk reformator, en av Europas mest betydande teologer.

 7. stenåldern

  stenåldern är det arkeologiska namnet på människans äldsta tid på jorden från det att man började göra stenredskap.
 8. public service

  public service, TV och radio som är politiskt, ekonomiskt och religiöst oberoende samt drivs utan vinstsyfte och utan direkt inflytande från offentliga eller privata aktörer.

 9. katt

  katt, eller tamkatt, är ett husdjur som funnits hos människan i mer än 4 000 år.

 10. segregation

  segregation innebär att olika grupper människor bor på olika platser i samma stad.