1. parlamentarism

  parlamentarism betyder att ett land styrs av en regering som har stöd av landets parlament.
 2. treenighetsläran

  treenighetsläran, teologisk teoribildning i de kristna kyrkorna, utvecklad kring tron att Gud är en, men samtidigt också Fader, Son och Ande – Gud är ”treenig” (äldre svenska ”trefaldig”).
 3. ljus

  ljus är fotoner av olika energi som bildar elektromagnetiska vågor.

 4. Albert Einstein

  Einstein, Albert, född 14 mars 1879, död 18 april 1955, tysk-schweizisk-amerikansk fysiker, förgrundsgestalt inom 1900-talets fysik.
 5. Carl Jonas Love Almqvist

  Almqvist, Carl Jonas Love, född 28 november 1793, död 26 september 1866, författare; jämför släktartikel Almquist.
 6. Jonathan Swift

  Swift [swift], Jonathan, född 30 november 1667, död 19 oktober 1745, brittisk författare.
 7. magnet

  magnet är ett föremål av järn eller vissa andra metaller som har förmågan att dra till sig andra magnetiska föremål.

 8. ungdomsspråk

  ungdomsspråk är ett språk som ungdomar kan använda när de samtalar med varandra.

 9. relativitetsteorin

  relativitetsteorin, fysikalisk teori som beskriver rummets och tidens egenskaper.
 10. Moa Martinson

  Martinson, Helga Maria (Moa), född Swartz 2 november 1890, död 5 augusti 1964, författare.