1. sufism

  sufism är mystik inom islam.
 2. relativitetsteorin

  relativitetsteorin, fysikalisk teori som beskriver rummets och tidens egenskaper.
 3. belöningssystem

  belöningssystem är särskilda nervbanor i hjärnan.
 4. dödshjälp

  dödshjälp, barmhärtighetsdödande, eutanasi, benämningar på åtgärder som påskyndar dödens inträde hos en svårt sjuk person.
 5. postmodernism

  postmodernism är en riktning inom bland annat filosofi, konst och litteratur sedan slutet av 1900-talet.
 6. arv och miljö

  arv och miljö är de saker som tillsammans formar levande varelser och påverkar vilka egenskaper de får.
 7. Karl Marx

  Marx, Karl, född 5 maj 1818, död 14 mars 1883, tysk samhällsforskare, arbetarrörelsens inflytelserikaste tänkare.
 8. demografi

  demografi är en vetenskap där forskare studerar befolkningen.

 9. rättssäkerhet

  rättssäkerhet innebär att ett land har lagar som skyddar den enskilda medborgaren mot orättvisa ingrepp från samhället.
 10. ekonomi

  ekonomi är sådant som handlar om att skaffa, förvalta och använda pengar och andra värdefulla saker.