1. katt

  katt, eller tamkatt, är ett husdjur som funnits hos människan i mer än 4 000 år.

 2. stenåldern

  stenåldern är det arkeologiska namnet på människans äldsta tid på jorden från det att man började göra stenredskap.
 3. demokrati

  demokrati betyder folkmakt eller folkstyre.

 4. källkritik

  källkritik är att noggrant granska texter, bilder, filmer, ljud och andra källor. Det görs för att bedöma om du kan lita på källan.

 5. getingar

  getingar är insekter som är släkt med bin, humlor och andra så kallade gaddsteklar.

 6. etik

  etik kommer ursprungligen från grekiskan och betyder ’sed’ eller ’vana’.
 7. parlamentarism

  parlamentarism betyder att ett land styrs av en regering som har stöd av landets parlament.
 8. pliktetik

  pliktetik betyder ungefär att göra rätt är att följa vissa plikter.
 9. besjälning

  besjälning  är ett sätt att uttrycka sig som innebär att man beskriver saker, platser eller naturen som levande eller mänskliga.

 10. segregation

  segregation innebär att olika grupper människor bor på olika platser i samma stad.