1. Bröderna Lejonhjärta

  Bröderna Lejonhjärta är en bok skriven av Astrid Lindgren.
 2. nirvana

  nirvana är det högsta målet inom buddhismen och innebär det totala utslocknandet.
 3. Leonardo da Vinci

  Leonardo da Vinci var en italiensk konstnär och vetenskapsman som levde under renässansen i slutet av 1400-talet och början av 1500-talet.
 4. protestantism

  protestantism är en riktning inom kristendomen.
 5. vänskap

  vänskap betyder att vara vän med en person.
 6. material

  material är i de flesta fall materia i fast form som man kan tillverka saker av.
 7. klimatförändring

  klimatförändring är förändringar i klimatet, alltså det som sker med vädret under många års tid.

 8. information

  information är det innehåll eller de meddelanden som överförs vid kommunikation.

 9. statistik

  statistik innebär att man räknar och mäter olika intressanta saker och skriver upp alltihop i tabeller.
 10. queerteori

  queerteori är olika teorier som menar att sådant som man tycker är självklart och normalt och kallar naturligt egentligen inte är det.