1. autism

  autism är en funktionsnedsättning som påverkar hjärnans sätt att ta hand om information.
 2. metaller

  metaller är en stor grupp av grundämnen som leder elektricitet och värme bra.

 3. ekonomi

  ekonomi är sådant som handlar om att skaffa, förvalta och använda pengar och andra värdefulla saker.
 4. känsel

  känsel är det sinne som människor och djur känner med.

 5. federation

  federation är en sammanslutning av delstater som bildar ett land.
 6. arv och miljö

  arv och miljö är de saker som tillsammans formar levande varelser och påverkar vilka egenskaper de får.
 7. statistik

  statistik innebär att man räknar och mäter olika intressanta saker och skriver upp alltihop i tabeller.
 8. arkeologi

  arkeologi är kunskapen om människors liv under äldre tider, framför allt under forntiden.
 9. queerteori

  queerteori är olika teorier som menar att sådant som man tycker är självklart och normalt och kallar naturligt egentligen inte är det.
 10. cancer

  cancer är den gemensamma benämningen på en grupp sjukdomar där celler i kroppen börjar dela sig okontrollerat och bildar tumörer.