1. Sofokles

  Sofokles var en grekisk författare som skrev teaterpjäser.
 2. Aristoteles

  Aristoteles, 384–322 f.Kr., grekisk filosof och naturforskare, född i Stageira på halvön Chalkidike.
 3. gemensam samling

  gemensam samling anordnas i grundskolan och i gymnasieskolan i den ordning och till det antal rektor bestämmer.
 4. Hirschsprungske Samling

  Hirschsprungske Samling, egentligen Den hirschsprungske Samling, konstmuseum i Köpenhamn, invigt 1911.
 5. Kyrklig samling

  Kyrklig samling, egentligen Kyrklig samling kring Bibeln och bekännelsen , sammanslutning bildad 1958 som en protestreaktion efter kyrkomötets beslut samma år att öppna prästämbetet för kvinnor.
 6. ideologi

  ideologi kallas en samling tankar, idéer och föreställningar om vad som är viktigt i världen och i livet.
 7. djur

  djur är en av huvudgrupperna (ett rike) bland de levande organismerna.
 8. Talmud

  Talmud, judendomens främsta samling av muntlig Tora.
 9. koloni

  koloni, bosättning med viss slutenhet eller gemenskap, särskilt i en främmande omgivning.
 10. Tora

  Tora (hebreiska, ’undervisning’), judisk benämning på allt det som uppfattas som Guds undervisning till sitt folk.