1. Samlingspartiet

  Samlingspartiet, finska Kansallinen kokoomus, finländskt politiskt parti med rötter i Finska partiet.

 2. opinion

  opinion, sammanfattande benämning på en samling åsikter, attityder och värderingar.
 3. synagoga

  synagoga, den judiska församlingen som samlas till gudstjänst, andra sammankomster och studier, med tiden även lokalen för dessa (se nedan).

 4. filosofi

  filosofi, term som ursprungligen, i det antika Grekland, användes om alla försök att rationellt förstå och förklara någonting; den täckte då ungefär det vi i dag skulle kalla ren (till skillnad från tillämpad) vetenskap.
 5. karta

  karta är en förminskad avbildning av jordytan eller en del av den.

 6. Mona Lisa

  Mona Lisa, även La Gioconda, porträtt av Leonardo da Vinci, ett av museivärldens mest omskrivna och omdiskuterade bildkonstverk.
 7. mytologi

  mytologi, läran om myterna, dvs. myttolkning, eller samling av myter inom ett bestämt religionsområde, varvid man mera fäster sig vid berättelserna som sådana än vid deras religiösa funktion.
 8. autonoma nervsystemet

  autonoma nervsystemet, den del av nervsystemet hos människa och djur som inte står direkt under viljans inflytande och som reglerar organismens grundläggande livsprocesser, t.ex. blodcirkulation, andning, matsmältning, ämnesomsättning samt aktivitet i vissa körtlar.
 9. bärnsten

  bärnsten, succinit, ålderdomligt och dialektalt även rav, fossil barrträdskåda vilken bildat en amorf, fast produkt bestående av olika sorters hartser, bärnstenssyra och eteriska oljor.
 10. regeletik

  regeletik handlar om att göra rätt genom att följa regler.