1. Världsarvskonventionen

  Världsarvskonventionen, Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, oftast kallad World Heritage Convention, internationell överenskommelse om skydd för världens kultur- och naturarv, antagen av UNESCO:s generalförsamling i Paris 1972.

 2. Kalila och Dimna

  Kalila och Dimna är en samling berättelser på arabiska.
 3. Bibeln

  Bibeln är en samling texter som utgör den heliga skriften för judendomen och kristendomen.
 4. galax

  galax är detsamma som stjärnsystem.

 5. blötdjur

  blötdjur, mollusker, Mollusca, stam djur som omfattar klasserna urmollusker, maskmollusker, ledsnäckor, snäckor, musslor, tandsnäckor, bläckfiskar samt den utdöda klassen Rostroconchia.
 6. matematik

  matematik, en abstrakt och generell vetenskap för problemlösning och metodutveckling.
 7. fabel

  fabel, en kort allegorisk berättelse i vilken förmänskligade djur med sina handlingar och repliker åskådliggör en moralisk lärdom som gärna avslutningsvis formuleras som en sederegel, t.ex. ”den som gapar över mycket, mister ofta hela stycket”.
 8. Koranen

  Koranen är islams heliga skrift.
 9. landskapslag

  landskapslag, medeltida lag gällande för visst landskap.
 10. bröderna Grimm

  bröderna Grimm har blivit mest kända för sina samlingar av tyska folksagor, bröderna Grimms sagor.