1. Hammurabis lag

  Hammurabis lag, Codex Hammurabi, samling lagtexter utfärdade av den babyloniske kungen Hammurabi på 1700-talet f.Kr.
 2. Gustav II Adolf

  Gustav II Adolf, född 9 december 1594, död 6 november 1632, svensk kung 1611–32, son till Karl IX och Kristina av Holstein–Gottorp.
 3. Washington D.C.

  Washington D.C. är USA:s huvudstad.

 4. bok

  bok, enligt tidigare definition en samling blad eller ark, vanligen med text, som hophäftats längs ena sidan.
 5. ikon

  ikon, en helig bild i den ortodoxa kyrkan.
 6. hadith

  hadith, ḥadīth, benämning i islam på en kort utsaga av eller om Muhammed eller någon av hans följeslagare, och som avser att fastställa vad som i en viss fråga är normerande ”sed” ( sunna).
 7. sunna

  sunna, begrepp som gärna används inom islam i den mer begränsade innebörden av den sed och det föredöme som kan åberopa sig på profeten Muhammed själv.
 8. kloning

  kloning, process som resulterar i uppkomsten av en klon.

 9. ordlista

  ordlista, ordnad förteckning över en samling ord i ett språk med kortfattade uppgifter om orden.
 10. barnkonventionen

  barnkonventionen, FN:s konvention om barnets rättigheter, är en samling regler som ska skydda alla barn i alla länder.